رياست

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان

ریاست بیمارستان آقای دکتر علیرضا مالکی در سال 1337 در شهر چابهار از شهرهای استان سیستان و بلوچستان متولد شدند

ایشان تحصیلات متوسطه را در شهر ایرانشهر به پایان رساندند.سپس در رشته پزشکی وارد دانشگاه شده و در سال 1354 فارغ التحصیل شده و هم اکنون بعنوان فوق تخصص چشم در شاخه ویتره و رتین می باشند. برخی از سوابق ایشان به شرح ذیل میباشد

ریاست شبکه بهداری ایرانشهر در سالهای 64 تا 67

تحصیل در رشته تخصص چشم در سالهای 67 تا 70

ریاست مرکز چشم پزشکی الزهراء(س) در سالهای 71 تا 72

اخذ مدرک فلوشیپ چشم در شاخه ویتره و رتین  در سالهای 72 تا 74

ریاست بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان در سالهای 75 تا 77

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سالهای 77 تا 81

مدیر گرو چشم در سالهای 82 تا 86 و مجددا در سالهای 88 تا کنون

ریاست سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان از سال 84 تا کنون

ریاست بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهراء (س) زاهدان از سال 91 تا کنون