كلینيك

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

 

ریاست بخش کلینیک

نام ونام خانوادگی :  دکتر علیرضا مالکی

آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص چشم (فلوشیپ ویتره و رتین)

تاریخ تولد : 1337

رتبه علمی :استادیار

گروه آموزشی : چشم پزشکی

محل کار: زاهدان مرکز چشم الزهرا (س)

مسئول بخش:

نام و نام خانوادگی: مریم خورسندی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس روانشناسی

عنوان پست سازمانی: پرستار