معرفي

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

بیمارستان چشم پزشکی الزهراء(س) زاهدان

Vet Lab

امروزه افزایش حجم و سرعت«یاددهی و یادگیری» در دنیای صنعتی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.با توجه به اینکه اعمال جراحی چشمی از ظرافت و دقت بالایی برخوردار است و ابزار میکروسکوپ نقش روزافزونی در این رابطه پیدا کرده اند .درصد زیادی از اعمال جراحی،به نوع غیر مستقیم انجام می شود و بخصوص در اعمالی که نیاز به ... میکروسکوپ جراحی وجود دارد بر سختی یادگیری و انجام مهارتهای عملی افزوده گردیده است. و با توجه به حساسیت عضو مذکور و هزینه های بالای دستگاه و تجهیزات مورد نیاز- روش آزمون و خطا روی انسان ،روش احسن و برگزیده نمی باشد.در این رابطه مدت مدیدی می ابشد که روشهای جایگزین استفاده از دستگاههای تقلید کننده  simulator و یا از آزمایشگاههای حیوانی   Venterinary Labratorاز اهمیت روز افزون برخوردار می گردند.

قطب علمی چشم پزشکی برآن است تا برای اولین بار در کشور- راهنمای عملی و استاندارد در رابطه با آزمایشگاه حیوانی جهت آموزش اعمال جراحی به دستیاران چشم تهیه نماید که با تهیه و توصیف مناسب و کافی دانشجویان می توانند قبل از رفتن به اتاق عمل بیماران چشمی- در آزمایشگاه با روشهای ضروری و پیش نیاز اولیه کاملاً آشنا و مانوس گردند.

1.نحوه حضور و برخورد با محیط اتاق عمل

2.تنظیم و استفاده مناسب از تجهیزات پیشرفته و گرانقیمت چشمی (دستگاه فور میکروسکوپ جراحی،دستگاه لیزر جهت انجام اعمال مختلف جراحی،دستگاه فیکو امولسیفیکاسیون، ویترکتومی...)

3.آشنایی با ابزار جراحی بطور غیرمستقیم(نگاه کردن در میکروسکوپ و انجام اعمال مختلف در سطح چشم (در آزمایشگاه حیوان)

4.آشنایی با تکنیک های متعارف و متداول جراحی (بخیه زدن-ایجاد انسزیون روی بافت ظریف چشم)

5.آشنایی با اعمال جراحی متداول و شایع (کاتاراکت ECCE .Phaco. ویترکتومی-استرابیسم...)

در صورت موفقیت ارائه،کتابچه راهنما (ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه-مراحل و عناوین آشنایی با تکنیک های مورد نیاز-روش ثبت و مستند سازی) گامی بزرگ در رابطه با تسهیل و فزایش سرعت و حجم آموزش دانشجویان محترم در مقطع دستیاری چشم پزشکی به عمل خواهد آمد.

 

 

 

 

هدف :

گروه هدف واحدvet lab  دستیاران سال اول و دوم می باشند و آموزش آنها تحت نظارت کلی استاد واتند مربوطه صورت خواهد گرفت. به طوری که هر دستیار به مدت 30 جلسه  2ساعته در شش ماه آموزش خواهند دید.دستیاران آموزشهای خود را در log book تهیه شده خاص آموزش در vet lab ثبت می نماید وپس از اتمام دوره آموزشی طی برگزاری آزمون عملی در واحد مذکورهمراه با چک کردن log book  توسط مدیر برنامه دستیاری و تائید نهایی گروه  دستیاران اجازه ورود به اتاق عمل را خواهند داشت.

پیامدهای آموزشی مفید حاصل از اجرای برنامه vet lab :

·         آموزش مهارتهای عملی تخصص مربوطه

·         افزایش سرعت و دقت عمل دستیار در انجام اعمال جراحی های چشمی

·         تسلط بر انجام عمل جراحی

·         آموزش مستندسازی پرونده عمل جراحی

·         کاهش مدت زمان  انجام جراحی

·         کاهش عوارض  حین عمل جراحی

·         تسلط و هماهنگی چشم و دست دستیار با میکروسکوپ جراحی

·         توانایی مهارت در زدن سوچور

VetLab بیمارستان چشم پزشکی الزهراء در اسفندماه سال 88 بمنظور ارتقاء سطح دانش دستیاران چشم راه اندازی شد.

این واحد بر طبق  در هفته دو روز عصرها در اختیار دستیاران این مرکز  قرار میگیرد و از زمان تاسیس تا به حال قریب به 500 ساعت کار در این واحد انجام شده است.

دستیاران سال اول قبل از ورود به اتاق عمل ملزم به کاردر VetLab بر اساس چک لیست موجود و با حضور دستیار سال بالا می باشد.

پس از انجام کامل چک لیست و کامل شدن جلسات حضور دستیار سال اول چک لیست ابتدا به تائید دستیار سال بالا و سپس به تائید مدیر دستیاری میرسد. سپس مدیر دستیاری مجوز حضور دستیار را به اتاق عمل میدهد.

دستیار سال بالا موظف است هر پنج جلسه گزارشی از فعالیتها به مدیر دستیاری ارائه نماید.

تمامی آمادگی های قبل از اعمال جراحی به صورت کامل در VetLab رعایت میگردد مثل تعویض کفش و لباس ، اسکراپ کردن و سایر روتینهای اعمال جراحی.

 

الف - تجهیزات :

1-     میکروسکوپ 2 دستگاه مدل TOPCON300 و مدل TOPCON 600

2-     تخت 1 عدد

3-     صندلی تابوره 2 عدد

4-     پایه سرم 2 عدد

5-     کمد تجهیزات

6-     ابزار کامل جراحی مورد نیاز برای عمل کاتاراکت

7-     ابزار کامل جراحی مورد نیاز برای عمل فیکو

8-     ابزار کامل جراحی مورد نیاز برای عمل Trab

9-     ابزار جراحی کامل مورد نیاز برای عمل اسکلرا باکل

10-  ابزار جراحی ویترکتومی(محدود)

11-  انواع نخهای بخیه

12-  تمام لوازم مورد نیاز اعمال جراحی نظیر گان، دستکش و...

13-  دستگاه فیکو

14-  دستگاه فور

15-  سینک اسکراب

16-  ترالی جراحی

ب - اعمال جراحی انجام شده در VetLab  :

1-     کاتاراکت

2-     فیکو

3-     گلوکوم

4-     اسکلرا

5-     لنز

این اعمال با رعایت کامل ملاحظات اخلاقی معمولا بر روی چشم گوسفند و در مواردی بر روی چشم خرگوش صورت می پذیرد.

 

 

 

ج - پرسنل :

-         مسئول : مسئول اتاق عمل بیمارستان بعنوان مسئول VetLab و وظیفه برنامه ریزی و ارائه گزارش عملکرد و تهیه کلیه تجهیزات بر عهده وی می باشد.

-         تکنیسین اتاق عمل : یک نفر تکنسین اتاق عمل بر اساس شیفت تعیین شده از سوی مسئول در تمامی مراحل کار حضور دارد.

-         خدمه

د- نرم افزار:

با توجه به مجهز بودن این بیمارستان به سیستم HIS قفسه داروئی مجزا برای VetLab  در این نرم افزار تعریف شده است.


محتوای مرتبط