تجهيزات

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

 تجهیزات :

1-     میکروسکوپ 2 دستگاه مدل TOPCON300 و مدل TOPCON 600

2-     تخت 1 عدد

3-     صندلی تابوره 2 عدد

4-     پایه سرم 2 عدد

5-     کمد تجهیزات

6-     ابزار کامل جراحی مورد نیاز برای عمل کاتاراکت

7-     ابزار کامل جراحی مورد نیاز برای عمل فیکو

8-     ابزار کامل جراحی مورد نیاز برای عمل Trab

9-     ابزار جراحی کامل مورد نیاز برای عمل اسکلرا باکل

10-  ابزار جراحی ویترکتومی(محدود)

11-  انواع نخهای بخیه

12-  تمام لوازم مورد نیاز اعمال جراحی نظیر گان، دستکش و...

13-  دستگاه فیکو

14-  دستگاه فور

15-  سینک اسکراب

16-  ترالی جراحی


محتوای مرتبط