معرفي

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

اگزایمر لیزر چیست؟

اگزایمز لیزر یک کلمه انگلیسی است که مخفف(  Exited Dimer  Eximer) می باشد درترجمه ی فارسی می شود آن را معادل  مولکول دو اتمی تحریک شده دانست . اگزایمرلیزر انواع مختلفی دارد که بر مبنای اتم های تشکیل دهنده ی آن نامگذاری می شود. لیزری که در اصلاح اختلال انکساری به کار می رود از دو اتم آرگون و فلوئور تشکیل شده است. طول موج این نور لیزری 193 نانومتر است، از خصوصیات این لیزر، قدرت اثر زیاد در سطح کوچک و ضخامت بسیار کم است. به طوری که می تواند در سطحی به کوچکی فقط یک میکرون از قرنیه، اثر خود را بگذارد. این لیزر تاثیری بر بافتهای اطراف قرنیه و داخل چشم ندارد.