پیام ریاست

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

 

به نام خدا

 

چشمانمان زیباست      بیننده زیبائی هاست

 

بیائید این نعمت خداوند را قدر بنهیم.خداوند انسان را بعنوان عزیزترین مخلوق خود دوست دارد و بخاطر همین انسان ،این کهکشان و ماه و خورشید را آفریده،شب و روز را بوجود آورد.پس بیائیم کرامت انسانی را در مورد این مخلوق خدا به حد اعلا برسانیم و در حرفه خود پیش قدم بوده و ارتباط انسان را با جهان هستی از طریق دیدن حفاظت کنیم

 

دکتر علیرضا مالکی

ریاست بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهراء (س) زاهدان

امتیازدهی

تعداد رای : 1
خیلی بد : 0
بد : 0
متوسط : 0
خوب : 0
عالی : 1