چشم انداز بیمارستان

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س) زاهدان

چشم انداز بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س)

با استعانت از خداوند متعال در سال 1395 با راه اندازی سامانه های الکترونیک و  بکارگیری از ساختمان درمانی جدید چشم پزشکی الزهرا(س) سطح کیفی خدمات درمانی به هموطنان و کلیه بیمارانی که از کشور های مجاور برای درمان به این مرکز مراجعه می کنند افزایش پیدا می کند