راهنمای استفاده از سامانه نوبت دهی تلفنی

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

شماره تلفن سامانه نوبت دهی : 3183

زاهدان و داخل استان : 3183

تلفن همراه و خارج از استان : 0543183

لطفا شماره پیگیری اعلام شده از طریق سامانه را یادداشت نموده و در ساعت اعلام شده  به صندوق فروش تعرفه مراجعه نمائید . بدیهی است در صورت عدم حضور در ساعت مقرر نوبت شما به صورت خودکار لغو میگردد.

همچنبن از ربات تلگرام به آدرس @AlzahraEyeHospital_Bot نیز استفاده نمائید.

اپلیکیشن آندروید را از اینجا دریافت و نصب نمائید.