نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی زاهدان

نهمین همایش چشم پزشکی زاهدان،کنگره چشم پزشکی زاهدان

نهمین همایش چشم پزشکی زاهدان

با موضوع: 

کاتاراکت 360 درجه

نهمین همایش سالیانه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با موضوع کاتاراکت 360 درجه در بهمن ماه سال جاری با حضور اساتید برجسته سراسر کشور در شهر زیبای چابهار برگزار میگردد.

جهت ثبت نام همایش به سامانه آموزش مداوم مراجعه نمایید

 

نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

26 لغایت 28 بهمن ماه 1395

چابهار

www.telegram.me/cataract360

تلفن دبیرخانه : 05433214157

(( فایل PDF برنامه سخنرانی را از اینجا دانلود نمائید ))