اطلاعات تماس کتابخانه

آدرس: زاهدان – میدان آزادی – بلوار شهید مطهری (بلوار فرودگاه)- بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا (س)    تلفن تماس : 17-33219915 - 054 داخلی 261 - کدپستی 9816737789