كلینيك

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

 

ریاست بخش کلینیک

نام ونام خانوادگی :  دکتر حبیب ا...زنجانی

آخرین مدرک تحصیلی : فوق تخصص چشم (فلوشیپ اکولوپلاستیک)

تاریخ تولد : 1338

رتبه علمی :استادیار

گروه آموزشی : چشم پزشکی

محل کار: زاهدان مرکز چشم الزهرا (س)

مسئول بخش:

نام و نام خانوادگی: آلا سلگی

مدرک تحصیلی:لیسانس پرستاری

عنوان پست سازمانی: پرستار

 

 

پست الکترونیکی : H_ Zanjani @Yahoo.com