بروشورهای آموزشی

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی
راهنمای تغذیه در بیماران دیابتی

توصیه های پیشگیرانه با والدین درباره مبتلا شدن فرزندان به اعتیادآناتومی چشم

امتیازدهی