اهداف و وظایف کمیته های بیمارستان

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

 

اهداف کمیته های بیمارستانی

هدف اصلی اطمینان، کنترل و تضمین کیفیت در تمام فعالیتهای بیمارستان است

سایر اهداف

-      کنترل کیفیت عموم فعالیتها بویژه فعالیتهای درمانی بیمارستان

-      تامین و تضمین خدمات شبانه روزی اورژانس در همه شرایط

-      تامین و تضمین آمادگی ارائه خدمت در حوادث غیر مترقبه

-      مراقبت و نظارت بر مراعات موازین شرعی و اصول اخلاق پزشکی در همه شرایط و در جمیع خدمات بیمارستانی

-      برقراری نظام و عملکرد موثر سیستم صحیح اطلاع رسانی و گزارش دهی و پیگیری روند مرگ و میر و عوارض و ...

-      تعیین جایگاه بیمارستان در نظام ارجاع و نظارت بر مراعات سیستم ارجاع

 

وظایف کمیته های بیمارستانی

*      تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و براساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه

*      طراحی برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مذبور

*      شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها

*      تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان خدمت

*      پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی براساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل احرازی ارزشیابی

*      پیگیری روند ارتقا کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان

 

 

*       رسالت کمیته پاسداری و مراقبت از ارزشهای متعالی

تصمیم گیری در مورد مشکلات، سیاستهای اصولی و مسائل مطرح برای مراکز شش ماهه بعد. مدت این جلسات باید سه ساعت باشد و صورتجلسه فی مجلس تنظیم و به ریاست دانشگاه منعکس گردد

 

*      رسالت کمیته مدیریت کیفی بیمارستان

برنامه ریزی گروهی برای حل مشکلات مطرح، ارائه راهکارهای عملی برای ارتقاء مستمر کیفیت همه فعالیتهای بیمارستان و تعیین وظایف و مسئولیتهای داخلی به تفکیک پرسنل بیمارستان

 

*      رسالت کمیته اخلاق  و موازین شرعی

ارائه رهیافتهای لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و پاراکلینیک و مراعات ارزشهای متعالی اسلام در امور پزشکی- شرح وظایف بر اساس امر به معروف و نهی از منکر

 

*      رسالت کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان

ارزیابی مستمر درونی سیستم ( تهیه شرح وظایف قسمتهای مختلف بیمارستان براساس مقررات و ابلاغ به واحدها و نظارت بر حسن اجرای این وظایف )- ارتقاء مستمر بهبود کیفیت و حفظ آمادگیهای بیمارستان

 

*      رسالت کمیته اسناد، مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها

نظارت بر ایجاد و تجهیز واحد بایگانی- رفع نواقصات پرونده ها و ارتقاء کیفیت نظام پرونده نویسی، نظارت بر نگهداری بهتر پرونده ها، از رده خارج کردن پرونده های قدیمی

 

*      وظایف کمیته دارو، درمان و تجهیزات

-      ترویج شیوه های علمی درمان ودارو

-      آشنا نمودن پزشکان و پرسنل درمانی با تازه های دارویی

-      نظارت بر حسن اجرای روند مسائل درمانی

-      بررسی نتایج درمان با تاکید بر عوارض و مرگ و میر

-      ترویج مشاوره در بیمارستان

-      ایجاد هماهنگی بین پزشکان و پرسنل درمانی

-      ایجاد هماهنگی و ایجاد شرایط مطلوب در زمینه همکاری پرسنل با مدیریت- تدارکات و همکاران اداری و خدماتی

-      رسیدگی به کمبودها و مشکلات دارو و درمان و ارائه راه حل

-      نظارت بر مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیکها و برخورد با آنها

-      نظارت بر تجویز غیر مجاز دارو و برخورد با آنها

-      نظارت بر احتمال تجویز داروهای ممنوعه و برخورد با آنها

-      نظارت بر تجویز غیر منطقی ترکیبات دارویی (چند دارویی)

-      نظارت بر مراعات لیست داروهای موجود در بیمارستان

-      نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر

-      نظارت بر عوارض ایاتروژنیک داروها و سرمها

-      پیش بینی و ارائه برنامه برای تهیه ابزار یدکی دستگاهها

 

*      وظایف کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

-      بررسی منظم همه موارد مرگ و میر

-      بررسی دوره ای عوارض بیمارستانی

-      پیگیری موارد قانونی

-      تهیه گزارشات کارشناسی برای ارسال به رئیس دانشگاه (بصورت محرمانه)

-      تهیه پاسخ مورد نیاز مراجع قانونی

-      برخورد با قصورات در حدود اختیارات بیمارستان

-      اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض و مرگ و میر بیمارستان

-      بررسی علل مرگ و میر

-      برگزاری کنفرانسهای مرتالیته و موربیدیته در سطح بیمارستان

 

*      وظایف کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی و لنژ

-      بحث و تصمیم گیری درباره مشکلات و گزارشهای ارائه شده به کمیته

-      تعیین خط مشی درمانی در بکارگیری محلول ضدعفونی- میکروبکش جدید و جلوگیری از مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها

-      تهیه گزارش کار و تعیین میزان موافقت اقدامات پیشگیرانه بمنظور ارائه به مقامات ذیصلاح بهداشتی

-      تهیه دستورالعمل اجرایی دوره های بازآموزی پرسنل و انعکاس هر دوره در نشریات خبری آموزشی

-      نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان

-      نظارت بر بهداشت فردی و نظافت کارکنان

-      بررسی عفونتهای بیمارستانی به صورت روتین

-      بررسی انجام صحیح استریلزاسیون و آماده نمودن پکها، ستها و ...

-      نظارت بر انجام صحیح امحاء البسه و وسایل آلوده ( زباله های عفونی )

-      نظارت بر جداسازی و دفع بهداشتی زباله ها

-      انجام کشتهای ادواری از محیط های درمانی، البسه و وسایل بیماران و ...

-      نظارت و پیگیری نحوه مراقبت پزشکی و پرستاری از بیماران عفونی

-      تشخیص وضعیت عفونتهای بیمارستانی، بررسی مستمر میکروارگانیسم موجود، مقاومت و حساسیت دارویی جرمها و اتخاذ تدابیر لازم در موارد ضروری

-      انجام واکسیناسیون ضروری برای کلیه پرسنل

-      نظارت بر تفکیک اشیاء و پارچه های عفونی از غیر عفونی

-      نظارت بر خرید، دوخت، نگهداری، تعویض و جایگزینی البسه

-      نظارت بر نحوه استفاده صحیح از ماشین های لباس شویی، اتو کشی، اتوکلاو

-      مراقبت و تضمین ایمنی پرسنل و معاینات پرسنل، لاندری، خیاط خانه و تهیه کارت بهداشتی برای ایشان

 

       کمیته کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان

-      بررسی گذشته نگر و زمان حال عملکرد پزشکان در بهبود بیماران در بیمارستان و بیماران مرخص شده از طریق پرسشنامه، مصاحبه و پرونده ی بیماران

-      نظارت و تنظیم برنامه ی کادر پزشکی تخصصی و حضور و فعالیت پزشکان

-      نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی بالینی دستیاران، کارورزان و دانشجویان

-      حل مشکلات آموزشی دانشجویان

-      بررسی نحوه انجام وظیفه کادر پزشکی و تخصصی در قبال بیماران بخصوص اورژانس

-      نظارت بر حسن اجرای پرونده نویسی و ثبت وضعیت بیماران در پرونده ها

-      ترویج مشاوره پزشکی و نظارت بر نحوه حضور و رعایت سلسله مراتب علمی در معاینه ی بیماران

-      برنامه ریزی در خصوص بهبود مستمر کیفیت خدمات پزشکی و پرستاری

-      برنامه ریزی در جهت آموزش مداوم پزشکان، متخصصین، پرستاران

-      تنظیم برنامه های علمی ( گزارش صبحگاهی- کنفرانس هفتگی و ...)

-      برسی دیدگاههای اصلاحی کادر پزشکی و متخصص در رضایمندی ایشان از مدیریت

-      مشارکت در برنامه ریزی به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و ارتقاء دانش علمی و عملی پرسنل

-      بررسی راههای علمی و اجرایی برای حل مشکلات پزشکان

-      نظارت بر تنظیم برنامه شیفت بندی کادر پرستاری و کارکنان

-      نظارت بر حسن ارائه آموزشهای مورد نیاز بیماران

-      نظارت بر اقدامات و وظایف پرستاری

-      بررسی اتفاقات رخ داده در بخش مانند افتادن از تخت، زخم بستر و ...

-      بررسی استفاده نامناسب یا بیش از حد وسایل یکبار مصرف، داروها و ...

-      بررسی موارد عدم پیروی از دستورات صادره از طرف پزشکان

-      ارائه پیشنهاد تشویق و توبیخ پرسنل و کارکنان

-      ارزیابی سالانه اقدامات پرستاری و سایر کارکنان

-       بررسی راههای علی و اجرایی رفاه و تفریحات سالم برای پرسنل

-      بررسی رضایت پرستاران و کارکنان از خط مشی ها

-      بررسی رضایت بیماران از خدمات پرستاری و کارکنان

امتیازدهی