برنامه پزشکان

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی
 

ايام هفته


شيفت صبح

شيفت عصر

اتاق يك

اتاق دو

اتاق سه

اتاق چهار

اتاق پنج

 

شنبه


دكترزنجاني

دكتر اريش

دكتر اميني فرد

دكتر اميني فرد

_

دكتر شهركي

يكشنبه

دكتر مالكي

دكتر مالكي

دكتر وليداد

دكتر نظامدوست

دكتر نظامدوست

 

 

دوشنبه

دكتر وليداد

دكتر وليداد

دكترزنجاني

دكترزنجاني

دكتر سالاري

 

 

سه شنبه

دكتر مالكي

دكتر مالكي

دكتر اريش

دكتر اريش

دكتر نظامدوست

 

 

چهارشنبه

دكترسالاري

دكترسالاري

دكتر اميني فرد

دكتر شهركي

_

 

 

   دانلود : برنامه_اتاق_عمل.pdf           حجم فایل 128 KB
امتیازدهی

محتوای مرتبط