پتاسیم کلراید

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

پتاسیم کلراید

این دارو جزءدسته دارویی پرخطر محسوب میگردد.

-این دارو بادددر درجه حرارت بین 15-30 درجه سانتی گرادودر کمدی که جدا از داروهای دیگر که دارای قفل بوده نگهداری شود وکلید آن در هرشیفت تحویل داده شود .

-محلول kcl به صورت    20meq/10ml -100meq/50ml

-این دارو به منظور ایجاد تعادل الکترولیتی در بیمار تجویز می گردد

-هیپر کالمی به پتاسیم سرم بالاتر از 5/5meq/L اطلاق می شود .

-هرگز داروی KCL را سریعا داخل ورید یا داخل عضله تزریق نکنید ویا در مقادیر غلیظ با هر روشی تجویز نشود .

KCL داخل وریدی را با سرعت حداکثر 20meq/h انفوزیون نمایید.

جهت پیشگیری از هایپر کالمی کشنده ، انفوزیون پتاسیم باید به طور آهسته تجویز شود .

سرعت انفوزیون براساس ECG سریال واندازه گیری الکترولیت سرم خواهد بود.

در صورت ایجاد اولیگوری ،KCL راقطع نموده وپزشک را مطلع سازید .

-به منظور پیشگیری از نشت وانفیلتراسیون نهایت مراقبت باید به عمل آید محل ورود کاتتر 

را جهت تایید وضعیت کاتتر ورید گاهی اوقات چک نمایید .با اولین علامت نشت دارو ، انفوزیون را قطع وبلافاصله کاتتر را خارج سازید .

-میزان والگوی جذب و دفع (Intake /Output) بیمار را، در بیماران دریافت کننده نوع تزریقی kcl ،کنترل کنید ودر صورت اولیگوری ، دارو را قطع وپزشک را مطلع سازید .

-مسمومیت باپتاسیم ممکن است باهر دوز مصرفی درمانی ایجاد شد ، وبیمارممکن است بدون علامت باشد .

کنترل پتاسیم بی نهایت اهمیت دارد .

 

 

   دانلود : kcl.pdf           حجم فایل 537 KB
امتیازدهی