انسولین

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

انواع انسولین مورد استفاده شامل :

-انسولین رگولار

-انسولین NPH

محاسبه : دوز انسولین براساس میزان قند خون بیمار پس از رویت جواب آزمایش توسط پزشک محاسبه  وتنظیم می شود .

اجرای دستورات :

  انسولین جزء داروهای پرخطر محسوب میشود بنابراین دستور دارویی آن باید توسط دو پرستار چک گردد ودر زمان آماده سازی وتزریق نیز دونفر پرستار این پروسیجر را انجام دهند .

دستور تجویز دارو باید به صورت کتبی باشد ( در صورت تلفنی بودن باید در اولین فرصت  به صورت کتبی در پرونده درج گردد ) .

از تزریق انسولین خنک به دلیل ایجاد لیپودیستروفی ، کاهش سرعت جذب عکس العمل های موضعی ، اجتناب نمایید .

-جهت ایجاد دمای مناسب در ویال انسولینی که ، به تازگی از یخچال خارج شده ، باید ویال بین دو دست و به آرامی چرخانده شود تا به دمای بدن برسد .

-تزریق انسولین باید ، در ناحیه ای که دارای  لایه بزرگی از چربی وفاقد عروق خونی و اعصاب بزرگ است ، انجام شود .

-محل تزریق انسولین باید به صورت چرخشی تعویض شود .

-به دلیل ساختار پروتئینی انسولین ،از تکان دادن شدید آن جدا پرهیز شود .

-انسولینی که قابلیت تجویز به صورت انفوزیون دارد، انسولین رگولار می باشد در صورتی که این انسولین به یک محلول وریدی افزوده شود ،20 تا80 % آن اتلاف می شود  

جهت به حداقل رساندن اتلاف انسولین ، قبل وپس از تزریق با ml 20 الی  ml 30  سرم n/s تزریق شود ومسیر وریدی شستشو داده شود .

از قرار دادن انسولین در معرض نور مستقیم خورشید اجتناب کرده و آن را در دمای 8 –5 درجه سانتی گراد نگهداری کنید .

انسولین باید در یخچال نگهداری شود واز فریز کردن آن اجتناب شود .

دانلود PDF

   دانلود : ansolin.pdf           حجم فایل 646 KB
امتیازدهی