هپارین

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

هپارین

از مخلوط کردن هر دارویی با هپارین اجتناب نمایید 

قبل از گرفتن نمونه خون به منظور دستبابی به PTT معتبر حداقل باید یک دوره چهار تا شش ساعته از آخرین دوز وریدی و24-12ساعت پس از آخرین دوز زیرجلدی سپری گردد.

-داروی هپارین باید در دمای یخچال نگهداری شود 

مصرف هپارین باعث افزایش زمان انعقاد می شود 

-درصورت تجویز پارین جهت بیمار در مورد سابقه مصرف دارو سوال شود . آسپرین ، ضدالتهاب غیر استروئیدی        (NSAID) اثر دارو را افزایش ونیتروگلیسیرین داخل وریدی خاصیت ضد انعقادی را کاهش میدهد.

 

 

هپارین در دوزهای پنج هزار واحد وده هزار واحد در سی سی وپنج هزار واحد در نیم سی سی موجود می باشد .

محاسبه :

دوز آن باتوجه به جواب آزمایش خون ووضعیت بیمار ، توسط پزشک تعیین می گردد 

اندیکاسیون های تجویز هپارین در این مرکز :

1- جهت پروفیلاکسی آمپول پنج هزار واحد را از طریق  s.c ( زیرجلدی )هر دوازده ساعت تجویز می گردد .

2- درمان ترومبو آمبولی جهت نگهداری 

PTT در محدوده قابل قبول .

اجرای دستورات : باید تست های انعقادی  ، CBC وشمارش پلاکت وptt به عمل آید .

- قبل از شروع درمان با مقادیر آزمون انعقادی باید بررسی شود .( به طور معمول دوزدارو باید به نحوی تنظیم شود که ptt بیمار به سطح 2/5—1/5 برابر میزان کنترل طبیعی برسد ) .

- در هنگام دریافت هپارین ،علایم حیاتی بیمار باید به دقت کنترل گردد .

- در هنگام تجویز هپارین به بیمار ، باید انتی دوت آن ( سولفات پروتامیین 1%)

در دسترس باشد.

- روش تجویز هپارین به صورت IV ,SC میباشد .

- تزریق داخل وریدی هپارین باید به آهستگی وظرف 60 ثانیه انجام شود .

- هپارین داخل وریدی قابلیت اضافه شدن به سرم نرمال سالین تزریقی ،دکستروز واتر 5% یا رینگر تزریقی را دارد وبه طور متناوب یا مداوم ( طبق نظرپزشک ) انفوزیون می شود .

جهت جلوگیری از ته نشین شدن هپارین در هنگام انفوزیون ،مخزن (ظرف) محتوی هپارین باید بطور مرتب سروته گردد .

دانلود PDF

   دانلود : heparin.pdf           حجم فایل 281 KB
امتیازدهی