مخاطرات شغلی پرسنل اتاق عمل

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

مخاطرات وابسته به شغل کادر پرستاری اطاق عمل ها را می توان به چند دسته تقسیم نمود که عبارتند از :   

 مخاطرات حادثه ای (سانحه ای(

آسیب به انگشتان و پاها بعلت سقوط اشیاء ابزار آلات پزشكی و غیره ، سرخوردن، پشت پا خوردن و افتادن در روی سطوح خیس مخصوصاً در طول موقعیتهای اورژانسی ، سوراخ شدگی و بریدگی ها از طریق اشیاء تیز و برنده مخصوصاً با نوك سرسوزن و بریدگی ها با تیغه ها ، سوختگی ها و تاول زدن ها از طریق سطوح داغ اشیاء استریل شونده ، شوك الكتریكی از طریق تجهیزات معیوب یا اتصال به زمین غلط یا تجهیزات با عایق كاری معیوب ، كمردرد حاد متعاقب پوزیشن بد بدن یا تحمل فشار زیاد هنگام حمل و نقل و انتقال بیماران سنگین

ب) مخاطرات فیزیكی

جریان الکتریکی برق، وسایل تیز و برنده،اشتعال و انفجار گازهای فشرده و بیهوش

کننده و ...

ج) مخاطرات شیمیایی:

در معرض قرارگیری با داروهای بیهوشی(N2O ، هالوتان، اتیل بروماید، اتیل كلراید، اتر، متوهگزیل فلوران و غیره ) ، حساسیتها، سوزشها، تحریكات و درماتیتهای پوستی بخاطر استفاده مكرر از صابونها، شوینده ها و مواد ضدعفونی كننده و غیره ، آزردگی چشمها، بینی، گلو بخاطر در معرض قرارگیری با ذرات آئروسلها و ذرات مایع معلق در هوا از مایعات شوینده و پاك كننده ، مسمویتهای مزمن بخاطر در معرض قرار گیری طولانی مدت با داروها، مایعات استریلیزاسیون (گلوتارالدئید و غیره) و گازهای بیهوشی و غیره ، حساسیت با لاتكس بخاطر تماس با دستكشهای بالاتكس طبیعی و دیگر منابع لاتكس بكار رفته در وسایل پزشكی

د) مخاطرات زیستی:

عفونتهای ناشی از در معرض قرارگیری با خون، مایعات بدن، یا با نمونه های بافتی كه شاید بتواند بیماریهایی مثل HIV، هپاتیت B و هپاتیت C را منتقل كند ، خطراتی كه می تواند یك بیماری نازوكومیال را به فرد منتقل كند مثلاً به خاطر سوراخ شدگی با سرسوزن (مثل: هپاتیت عفونی، سیفلیس، مالاریا، سل) ، عواملی كه باعث هرپس كف دست و انگشتان می گردند، خطراتی كه بصورت خودبخود، بدون علت مشخص ایجاد میشوند.

ه) مخاطرات ارگونومیك، روانی اجتماعی و فاكتورهای سازمانی :

خستگی، كرفتگی و كمردرد خفیف ناشی از نقل و انتقال بیماران سنگین، كار طولانی مدت در پوزیشن ایستاده و نشسته، حمل اشیاء سنگین و جابجایی تجهیزات  مانند دستگاههای فیکو و ویترکتومی، قفسه بندی نامناسب و عدم دسترسی آسان به وسایلمصرفی مورد نیاز آسیب های وارده به ناحیه گردن و مچ دست هنگام لارنگوسکوپی در کارکنان هوشبری- استرسهای روانی ناشی از احساس مسئولیت سنگین در قبال بیماران ، استرسها و فشارهای مناسبات و روابط با خانواده و سختی ناشی از شیفت و كار شبانه، اضافه كار و تماس با افراد ناخوش و بیمار مخصوصاً با بیمارانی كه از عمل جراحی بهبود نمی یابند، مسائل مربوط و مرتبط با روابط و مناسبات بین فردی با جراحان و دیگر اعضاء تیم جراحی ، در معرض قرار گیری با بیماران ترومایی شدید و وخیم، قربانیان زیاد از یك حادثه یا واقعه فاجعه آمیز و مصیبت بار و یا برخورد با بیماران شدیداً وخیم كه ممكن است دچار سندرم Post – Traumatic stress شوند

دانلود فایل PDF

   دانلود : otagh_amal.pdf           حجم فایل 613 KB
امتیازدهی