برنامه آموزشی بیمارستان در سال 94

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

 

روز                      ماه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

فروردين

 

29 کنفرانس درون بخشی  مردان(آموزش WORD)

 

 

30 پروسیجر (چکاندن قطره)

 

 

 

 

31 کنفرانس درون بخشی زنان(داروهای ترالی اورژانس)

 

 

18 راند آموزشی (جداشدگی شبکیه)

 

25 راند آموزشی (چشم خشک)

 

 

 

 

20برد آموزشی(قطره جنتامایسین)

 

20 کنفرانس استفاده صحیح از اتوکلاو- میکروسکوپ و جعبه عینک

27 کنفرانس اورژانسهای مغزی در بیهوشی

39 برد آموزشی (قطره اشک مصنوعی)

 

ارديبهشت

12 برد آموزشی (قطره آتروپین)

 

19 برد آموزشی (قطره دیکلوفناک سدیم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 راند آموزشی (کونژکتیویت)

 

15 راند آموزشی (تخلیه چشم)

 

 

30 پروسیجر (کمپرس گرم)

 

9کنفرانس درون بخشی مردان (آموزش اینترنت)

 

3 کنفرانس عملی کار با دستگاه الکتروشوک

17 کنفرانس درون بخشی زنان

(داروهای ترالی اورژانس2)

24 خودآموز بهداشت دست، تلفیق دارویی

، اتصالات صحیح کاتترها و لوله ها

کارگاه تفسیر الکتروکاردیوگرام

خرداد

30 پروسیجر (کمپرس سرد)

2 برد آموزشی (قطره پردنیزولون)

 

16 برد آموزشی (قطره سیپروفلوکساسین)

 

 

 

5 راند آموزشی(پروتزهای چشمی)

 

12 راند آموزشی (رتینوپاتی دیابتی)

 

6 خودآموز احیای قلبی ریوی

 

6 کنفرانس درون بخشی زنان (تروما به کاسه چشم)

 

کارگاه مهارتهای ارتباطی

7 کنفرانس اصول کلی رفتار اتاق عمل

7 کنفرانس درون بخشی مردان(پیوند قرنیه)

21 کنفرانس مراقبتهای پرستاری بعد از عمل جراحی

28 کنفرانس آشنایی با وسایل روتین معاینه مانند افتالموسکوپ، پریسم، رتینوسکوپ و کراتومتر

تير

13 برد آموزشی(قطره تتراکائین)

 

 

 

7 کنفرانس درون بخشی زنان(بیماریهای ویتره و رتین)

 

 

 

 

 

1 برد آموزشی(قطره سدیم کلراید)

 

 

9 راند آموزشی (سلولیت)

 

23 راند آموزشی (شالازیون گل مژه)

30 پروسیجر (کنترل درد بیمار)

 

 

 

 

کارگاه CPR

11 کنفرانس آموزش دستگاه کراس

11 خودآموز منشور حقوق بیمار و کارکنان

 

11 کنفرانس درون بخشی مردان(نوریت)

25 کنفرانس نحوه استفاده از دستگاههای بیهوشی و مانیتورینگ

مرداد

3 برد آموزشی (قطره فنیل افرین)

 

17 برد آموزشی (قطره هماتروپین)

 

 

 

 

 

 

6 راند آموزشی (pi لیزر)

 

13 راند آموزشی (سکته قلبی)

 

7 کنفرانس درون بخشی مردان(زخم قرنیه)

 

کارگاه مدیریت بحران و خطر

8 کنفرانس آشنایی با دستگاههای ارزیابی تشخیصی

29 کنفرانس داروهای ترالی اورژانس1

22 کنفرانس درون بخشی زنان(رتینوپاتی در نوزادان نارس)

29پروسیجر(شستشوی چشم در سوختگی شیمیایی)

 

شهريور

1 برد آموزشی(قطره پیلوکارپین)

 

14 برد آموزشی(قطره تروپیکامید)

 

 

 

 

 

30پروسیجر(کمک به راه رفتن بیمار با عصا)

 

 

10 راند آموزشی (سکته مغزی)

 

17 راند آموزشی(انواع پوزیشن)

 

4خودآموز CPR

11کنفرانس درون بخشی زنان(شناخت علائم و بیماریهای چشمی)

 

4کنفرانس درون بخشی مردان(گلوکوم)

 

 

کارگاه سلامت شغلی

 

12 کنفرانس داروهای ترالی اورژانس 2

19 کنفرانس کنترل عفونت در اتاق عمل

26 خودآموز داروهای ترالی اورژانس ، نحوه چیدمان و موارد مصرف

 

 

مهر

4 برد آموزشی(قطره سولفاستامید)

11 برد آموزشی(قطره بتامتازون)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7راند آموزشی (دیابت)

 

21راند آموزشی(شستشوی دست)

 

 

 

8کنفرانس درون بخشی زنان(انواع هپاتیت)

 

1کنفرانس درون بخشی مردان(کاتاراکت)

 

9 کنفرانس بیماریهای دریچه ای قلب

30 کنفرانس استریلیزاسیون و روشهای ضدعفونی

30 پروسیجر(تزریق داخل ویتره ملتحمه)

 

کارگاه اخلاق در پرستاری

 

آبان

2 برد آموزشی(قطره کلرامفنیکل)

16 برد آموزشی(آمپول سولومدرول)

9کنفرانس درون بخشی زنان(تب و تشنج در کودکان)

30 پروسیجر(چیدن مژه جهت اعمال چشمی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12راند آموزشی(آنفلونزا)

 

19راند آموزشی(تب کنگو)

6کنفرانس درون بخشی مردان(مراقبتهای قبل و بعد از اعمال چشمی)

 

 

 

 

 

کارگاه ایمنی بیمار

14 کنفرانس نخها و سوزنهای جراحی

28 کنفرانس بیماریهای مادرزادی قلب

 

 

آذر

14 برد آموزشی(آمپول سفتازیدیم)

1 برد آموزشی(آمپول وانکومایسین)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3راند آموزشی(نحوه صحیح شیردهی)

 

17راند آموزشی(پیوند قرنیه)

30 پروسیجر(وضعیت دادن به بیمار)

 

 

12خود آموز پرستاری در چشم(قسمت اول)

 

 

 

 

12کنفرانس درون بخشی زنان(آنفلونزا)

 

کارگاه حقوق کارکنان و بیماران

5کنفرانس درون بخشی مردان(تریاژ)

5 کنفرانس تختها و وضعیتهای جراحی

26 خودآموز تزریقات ایمن

دي

5 برد آموزشی(آمپول سفتریاکسون)

 

12 برد آموزشی(آمپول کفلین)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15راند آموزشی(کاتاراکت)

 

22راند آموزشی(زخم قرنیه)

 

 

 

30پروسیجر(شستشوی چشم)

 

 

 

کارگاه نحوه برخورد با بیمار  در حال احتضار

10 کنفرانس بیماریهای کلیوی و روشهای بیهوشی

10کنفرانس درون بخشی مردان(داکریوسیستیت)

17کنفرانس درون بخشی زنان(سرخک و سرخجه)

24 کنفرانس رنگها، بی حس کننده های موضعی و داروهای ضدویروسی موضعی، داروهای قارچی چشم و میوتیکها

 

بهمن

3 برد آموزشی(آمپول آدرنالین)

17 برد آموزشی(آمپول آتروپین)

 

 

 

 

 

 

 

6راند آموزشی(گلوکوم)

 

20راند آموزشی(نوریت)

 

 

 

14کنفرانس درون بخشی زنان(اقدامات انجام شده در مواجهه با نیدل استیک)

 

7کنفرانس درون بخشی مردان(لیزیک )

 

کارگاه CPR

کارگاه بهداشت محیط و کنترل عفونت

 

8 کنفرانس سندرم فانکونی، مارفان، کوشینگ

29 کنفرانس بیماری های اشکی و تدابیر پرستاری

 

29 پروسیجر(مقیاس درجه بندی گلاسکو)

اسفند

1 برد آموزشی(قرص پردنیزولون)

 

15 برد آموزشی(قرص دیاموکس)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4راند آموزشی(سوختگی شیمیایی)

 

18راند آموزشی(تروما به چشم)

 

5خود آموز پرستاری در چشم(قسمت دوم)

 

12کنفرانس درون بخشی زنان(داروهای گیاهی)

5کنفرانس درون بخشی مردان(سلولیت)

 

 

1 کنفرانس اصول و قوانین پزشکی مربوط به پرسنل

13 خودآموز دارو درمانی قبل از عمل

13 خودآموز فرایند صحیح ارسال نمونه به آزمایشگاه

27 پروسیجر( روش صحیح پانسمان چشمی)

کارگاه مدیریت زمان

کارگاه اطفا حریق

 

 دانلود فایل PDF

 
   دانلود : barname_amozeshi.pdf           حجم فایل 425 KB
امتیازدهی