آزمایشگاه

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی


آزمایشگاه بیمارسنتان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهراء (س) دارای تجهیزات پیشرفته جهت آزمایشات بیماران کاندید عمل در بیمارستان اقدام می نماید

پرسنل این آزمایشگاه با مسئولیت سرکار خانم ضیائی کردی را 4 نفر کارشناس آزمایشگاه و یک نفر منشی تشکیل میدهند.


دپارتمان و تجهیزات :

دستگاه سیسمکس

دستگاه فتومتر ریلی و اسلیم

بخش میکروب شناسی


امتیازدهی

تعداد رای : 0
خیلی بد : 0
بد : 0
متوسط : 0
خوب : 0
عالی : 0