راهنمای استفاده از سامانه نوبت دهی تلفنی

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهرا(س)،قطب علمی چشم پزشکی

 

راهنمای استفاده از سامانه نوبت دهی تلفنی:

نکته: در تمام مراحل به پیام اپراتور به طور کامل گوش کنید:

امکان دریافت نوبت سه روز قبل از تاریخ مورد نظر شما مقدور می باشد مثلا برای روز چهارشنبه می توانید  از روز یک شنبه از ابتدای بامداد00:00 تا ساعت 24:00 روز سه شنبه (روز قبل از زمان مورد نظر) اقدام نمایید.

1.     ابتدا با شماره:  33219915-054تماس بگیرید.

2.     به پیام اپراتور به طور کامل گوش کنید:

3.     کلید 2 را فشار دهید.

4.   به پیام اپراتور به طور کامل گوش کنید:

5.     کد ملی خود را وارد کنید و سپس کلید مربع# را فشار دهید .

6.     به پیام اپراتور به طور کامل گوش کنید:

7.     برای رزرو پزشکان متخصص عدد 1 را شماره گیری نمایید.

8.     برای رزرو بینائی سنجی عدد 2 را فشار دهید

9.     سپس نام پزشک یا بینائی سنج خود را انتخاب کنید و مراحل را طبق راهنمایی اپراتور طی کنید و در پایان کد پیگیری خود را یادداشت فرمایید.

10.   در پایان کد پیگیری را یادداشت فرمایید.


نکات مهم :

     --  در صورت اعلام نشدن نام پزشک ، به این معنی است که کلیه نوبت های موجود پزشکان در سامانه نوبت دهی تلفنی رزرو شده است و نوبت خالی وجود ندارد. ( میتوانید از سایر روشها ، نوبت دهی اینترنتی و یا حضوری استفاده کنید).

     -- در صورت عدم اعلام کد پیگیری مراحل بطور کامل انجام نشده و رزرو شما در سامانه ثبت نگردیده است.

     -- اعتبار کد پیگیری نوبت صبح حداکثر تا ساعت 9:30 برای  روز مربوطه می باشد و بعد از آن ساعت باطل می گردد.

(( دقت فرمایید کد پیگیری خود را جهت ارائه به فروش تعرفه یادداشت فرمایید ))