استرابیسم


استرابیسم

به زماني كه چشم ها به طور همزمان به يك شي نگاه نكنند گفته ميشود.يك چشم جهت طبيعي دارد ولي چشم ديگرممكن است به طرف داخل (ايزوتروپي) ، خارج (اگزوتروپي) پايين (هيپوتروپي) و يا بالا (هايپرتروپي) منحرف شده باشد...

 دانلود فایل PDF

   دانلود : استرابیسم.pdf           حجم فایل 396 KB
امتیازدهی