اصول داروها


اصول داروها

هدف اصلی از تجویز داخل چشمی داروها عبارتست از افزایش حجم داروئی که به محل اثر در چشم می رسد وایجاد غلظتهای کافی داروئی برای حصول بیشترین نتیجه درمانی...

دانلود فایل PDF

   دانلود : اصول_داروها.pdf           حجم فایل 331 KB
امتیازدهی