سوختگی شیمیایی


سوختگی شیمیائی:

 علت: هر ماده شیمیائی به صورت جامد ، مایع ،پودر ،یا بخار شامل پاک کننده ها وضد عفونی کننده ها یا مواد آرایشی ودر محیط صنعتی عمدتا شامل حلال های صنعتی یا آتش زا می باشد که برحسب ph درمحدوده اسیدی یاقیلیائی قرار میگیرند.

دانلود فایل PDF

 ....

   دانلود : سوختگی_شیمیایی.pdf           حجم فایل 472 KB
امتیازدهی