مخاطرات شغلی پرسنل اتاق عمل


مخاطرات وابسته به شغل کادر پرستاری اطاق عمل ها را می توان به چند دسته تقسیم نمود که عبارتند از :   

 مخاطرات حادثه ای (سانحه ای(

آسیب به انگشتان و پاها بعلت سقوط اشیاء ابزار آلات پزشكی و غیره ، سرخوردن، پشت پا خوردن و افتادن در روی سطوح خیس مخصوصاً در طول موقعیتهای اورژانسی ، سوراخ شدگی و بریدگی ها از طریق اشیاء تیز و برنده مخصوصاً با نوك سرسوزن و بریدگی ها با تیغه ها ، سوختگی ها و تاول زدن ها از طریق سطوح داغ اشیاء استریل شونده ، شوك الكتریكی از طریق تجهیزات معیوب یا اتصال به زمین غلط یا تجهیزات با عایق كاری معیوب ، كمردرد حاد متعاقب پوزیشن بد بدن یا تحمل فشار زیاد هنگام حمل و نقل و انتقال بیماران سنگین

ب) مخاطرات فیزیكی

جریان الکتریکی برق، وسایل تیز و برنده،اشتعال و انفجار گازهای فشرده و بیهوش

کننده و ...

ج) مخاطرات شیمیایی:

در معرض قرارگیری با داروهای بیهوشی(N2O ، هالوتان، اتیل بروماید، اتیل كلراید، اتر، متوهگزیل فلوران و غیره ) ، حساسیتها، سوزشها، تحریكات و درماتیتهای پوستی بخاطر استفاده مكرر از صابونها، شوینده ها و مواد ضدعفونی كننده و غیره ، آزردگی چشمها، بینی، گلو بخاطر در معرض قرارگیری با ذرات آئروسلها و ذرات مایع معلق در هوا از مایعات شوینده و پاك كننده ، مسمویتهای مزمن بخاطر در معرض قرار گیری طولانی مدت با داروها، مایعات استریلیزاسیون (گلوتارالدئید و غیره) و گازهای بیهوشی و غیره ، حساسیت با لاتكس بخاطر تماس با دستكشهای بالاتكس طبیعی و دیگر منابع لاتكس بكار رفته در وسایل پزشكی

د) مخاطرات زیستی:

عفونتهای ناشی از در معرض قرارگیری با خون، مایعات بدن، یا با نمونه های بافتی كه شاید بتواند بیماریهایی مثل HIV، هپاتیت B و هپاتیت C را منتقل كند ، خطراتی كه می تواند یك بیماری نازوكومیال را به فرد منتقل كند مثلاً به خاطر سوراخ شدگی با سرسوزن (مثل: هپاتیت عفونی، سیفلیس، مالاریا، سل) ، عواملی كه باعث هرپس كف دست و انگشتان می گردند، خطراتی كه بصورت خودبخود، بدون علت مشخص ایجاد میشوند.

ه) مخاطرات ارگونومیك، روانی اجتماعی و فاكتورهای سازمانی :

خستگی، كرفتگی و كمردرد خفیف ناشی از نقل و انتقال بیماران سنگین، كار طولانی مدت در پوزیشن ایستاده و نشسته، حمل اشیاء سنگین و جابجایی تجهیزات  مانند دستگاههای فیکو و ویترکتومی، قفسه بندی نامناسب و عدم دسترسی آسان به وسایلمصرفی مورد نیاز آسیب های وارده به ناحیه گردن و مچ دست هنگام لارنگوسکوپی در کارکنان هوشبری- استرسهای روانی ناشی از احساس مسئولیت سنگین در قبال بیماران ، استرسها و فشارهای مناسبات و روابط با خانواده و سختی ناشی از شیفت و كار شبانه، اضافه كار و تماس با افراد ناخوش و بیمار مخصوصاً با بیمارانی كه از عمل جراحی بهبود نمی یابند، مسائل مربوط و مرتبط با روابط و مناسبات بین فردی با جراحان و دیگر اعضاء تیم جراحی ، در معرض قرار گیری با بیماران ترومایی شدید و وخیم، قربانیان زیاد از یك حادثه یا واقعه فاجعه آمیز و مصیبت بار و یا برخورد با بیماران شدیداً وخیم كه ممكن است دچار سندرم Post – Traumatic stress شوند

دانلود فایل PDF

   دانلود : otagh_amal.pdf           حجم فایل 613 KB
امتیازدهی