راهنمای پذیرش درمانگاه

 

راهنمای پذیرش بیماران در درمانگاه :

1- رزرو نوبت از طریق سیستمهای مختلف نوبت دهی ( تلفنی ، اینترنتی ، حضوری ).

2- مراجعه به باجه اعلام شده فروش تعرفه.

3- خرید تعرفه ( جهت سهولت و تسریع در روند فروش تعرفه در تمامی پنج باجه فروش تعرفه کارتخوان فعال است).

4- مراجعه به درمانگاه.

5- ویزیت توسط پزشک یا بینایی سنج مربوطه.

6- در صورت نیاز به تشکیل پرونده سرپایی مراجعه به بایگانی مدارک پزشکی و تشکیل پرونده.

7- در یافت زمان مراجعه بعدی توسط پزشک در صورت لزوم.

توجه در تمامی مراحل اگر بیمار دچار مشکلی شد یا شکایتی داشت مینواند به دفتر مدیریت یا دفتر پرستاری بیمارستان مراجعه نماید همچنین کلیه نظرات پیشنهادات و انتقادات خود را میتوانید از طریق پیام کوتاه به شماره 3000503080 ارسال نمائید.