دوازدهمین همایش سالانه چشم پزشکی زاهدان

دوازدهمین سمینار سالیانه گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 98/11/9 لغایت 98/11/11 در شهر زیبای چابهار برگزار میگردد

این سمینار با حضور اساتید برجسته از سراسر کشور با هدف ارتقا سطح علمی متخصصان و گروهان هدف برگزار میگردد.

دانلود برنامه علمی و کتابچه کنگره