• نهمین همایش سالیانه چشم پزشکی

  کاتاراکت 360 درجه

  بیشتر

 • بازدید وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  بیشتر

 • بازدید جناب آقای دکتر شهریاری از بیمارستان جدید چشم پزشکی الزهرا (س)

  بازدید جناب آقای دکتر شهریاری

  بیشتر

 • پیام تسلیت خدمت جناب آقای دکتر علیرضا مالکی

  استاد ارجمند جناب آقای دکتر مالکی ریاست محترم بیمارستان چشم پزشکی الزهرا(س)

  بیشتر