اساتید و دستیاران چشم

امتحان دستیاری

بخش چشم

بخش چشم

بیمارستان چشم پزشکی الزهراء

بیمارستان چشم پزشکی الزهراء

بیمارستان چشم پزشکی الزهراء (س)

ساختمان اداری

بیمارستان چشم پزشکی الزهراء (س)

ساختمان اداری

بیمارستان چشم پزشکی الزهراء

بیمارستان چشم پزشکی الزهراء

عیادت هیئت رئیسه دانشگاه از بیماران بستری در بیمارستان عیادت هیئت رئیسه دانشگاه از بیماران بستری در بیمارستان
1394/02/05
به مناسبت هفته سلامت عصر روز پنج شنبه 94/2/3 دو تن از اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آقایان دکتر مسکرانی معاون محترم دانشجویی و دکتر نویدیان ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی ....
برپایی غرفه سلامت در بیمارستان برپایی غرفه سلامت در بیمارستان
1394/02/05
برپایی غرفه سلامت در بیمارستان بمناسبت هفته سلامت
کشیک 24 ساعته بیمارستان چشم پزشکی الزهراء (س) در ایام نوروز کشیک 24 ساعته بیمارستان چشم پزشکی الزهراء (س) در ایام نوروز
1393/12/29
کشیک 24 ساعته بیمارستان چشم پزشکی الزهراء (س) در ایام نوروز

صفحه اصلی|تحقيقات|واحدهای اداری|اخبار و اطلاعیه| تماس با ما